Algemene voorwaarden

 1. Alle vermelde prijzen zijn in Euro's en incl. BTW.
 2. Orders zijn slechts aanvaard mits door E Lexmarkshop bevestigd.
 3. Enkel orders via de webshop worden aanvaard.
 4. Betalingsconditie's : OF via IDEAL OF via voorafbetaling.
 5. Bedrijfsmatige klanten kunnen factuurlevering (30 dagen netto)  vragen.
 6. Geleverde goederen blijven eigendom van Econ Office, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden; Econ Office is gemachtigd de door haar geleverde goederen, zonder nadere ingebrekestelling of zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, terug te nemen./eisen
 7. Levertijden zijn altijd indicatief en geheel vrijblijvend.
 8. Vertraagde levertijden kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
 9. Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend en onder voorbehoud.
 10. Portvrije levering Nederland/België  vanaf € 75,00 incl. BTW .
 11. Verzendkosten voor bestellingen beneden € 75,00 bedragen € 4,75 binnen Nederland en België.
 12. Transportschades of manco's dienen door de klant onmiddellijk bij aankomst schriftelijk te worden gemeld aan zowel de vervoerder als ook aan Econ Office. De klant dient deze melding te maken op de vrachtbrief.
 13. Retoursturen van goederen alleen na akkoord van Econ Office.
 14. Econ Office hanteert de geldende fabrieksgaranties.
 15. Econ Office houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren; een dergelijke weigering geeft nimmer het recht tot schadevergoeding.
 16. Econ Office heeft het recht tegen voorafbetaling te leveren.
 17. Deelleveringen zijn toegestaan.
 18. Iedere koper erkent kennis te hebben genomen van onze algemene verkoop-/leveringsvoorwaarden.